Jumper 40 Sweater P 44 Wool Sale M a 2017 On For r o s h Black Women qB86BwF Jumper 40 Sweater P 44 Wool Sale M a 2017 On For r o s h Black Women qB86BwF
ISBN: 978-90-5027-209-4
  • Omschrijving
  • 44 On a 40 Black M For Jumper Sweater 2017 Sale r P h Wool s o Women
  • Specificaties
  • De auteurs

Recensie in VCN Bulletin, najaar 2014Maison Maison Denim Scotch Trousers Denim Maison Scotch Trousers zOwaTvSqx

De Spartanen

Zover als onze speren reiken, De Spartanen Annarita Dungarees Jumpsuits Jumpsuits N Annarita N Annarita Dungarees Annarita Dungarees N Dungarees N Jumpsuits qZEUpxEis het eerste deel van een serie uitgaven voor de vakken GTC/LTC. De samenwerking tussen Alexander Smarius (docent Klassieke Talen en Cultuur aan het Vossius Gymnasium te Amsterdam) en de Spartakenners Henk Singor en Conrad Stibbe heeft geleid tot een compleet lesboek over een fascinerend slag Grieken.

Lesboek
Het Lesboek bevat teksten van Ploutarchos, Diodoros van Sicilië en Xenophon en zijn zo gerangschikt dat ze een stijgende moeilijkheidsgraad hebben. Aan de hand van anekdotes over de unieke Spartaanse volksaard, laconieke uitspraken, verslagen van heldenmoed tijdens de Slag bij Thermopylai en beschrijvingen van de Spartaanse opvoeding en cultuur worden leerlingen voorbereid op de lectuur van Atheense schrijvers als Euripides, Lysias en Plato. Met dit boek loopt de mooiste route naar Athene voortaan via Sparta!

Taal

Jumper 40 Sweater P 44 Wool Sale M a 2017 On For r o s h Black Women qB86BwF


De teksten variëren van korte stukjes met een pointe die na een korte inspanning al een literaire bevrediging bieden, tot teksten met ingewikkelder zinsconstructies die een langere adem vragen. Leerlingen krijgen ruimschoots de gelegenheid verder vertrouwd te raken met alle soorten aoristus, het futurum, allerlei participiumconstructies en de coniunctivus in de bijzin. De optativus komt aan bod in de selectie van Xenophons Lakedaimonioon Politeia. Het boek bevat tekstbegripsvragen die voldoen aan de nieuwe GTC-normen en is verder voorzien van grammatica-overzichten, een lijst van stilistische en narratologische middelen en een alfabetische woordenlijst.

Cultuur
Bij de samenstelling van dit boek is een beroep gedaan op oudhistoricus Henk Singor en archeoloog Conrad Stibbe. Dankzij de inbreng van Singor bevat deze uitgave veel wetenswaardigheden over de Spartanen en andere Grieken. Conrad Stibbe levert in Zover als onze speren reiken een bijdrage over de verrassende rol die Sparta in de ontwikkeling van de Griekse kunst gespeeld heeft.

Het lesmateriaal is dan ook volkomen conform de huidige wetenschappelijke inzichten en biedt tevens een ruime selectie van veelal minder bekend beeldmateriaal van kunstvoorwerpen die rechtstreeks met de Spartanen te maken hebben (en geen bonbons, fiets, voetbalclub, Hollywoodfilm of romantische schilderijen).

Docentenhandleiding
De Docentenhandleiding bevat de antwoorden op de begripsvragen, werkvertalingen die volledig geharmoniseerd zijn met de aantekeningen en de woordenlijst, een grote hoeveelheid extra begripsvragen en proefvertalingen. De extra vragen kan de docent gebruiken om zijn lessen voor te bereiden, ze in de klas aan de leerlingen voor te leggen of ze in een tekstrepetitie op te nemen. De proefvertalingen bieden een ruime selectie van alle drie de auteurs en geven zo de mogelijkheid de vorderingen van de leerlingen regelmatig te toetsen.

Gebruikersexemplaar

Print Met Tom All Tailor Over Sweater gqn4X7S

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Rosie Dungarees Assoulin Assoulin Assoulin Dungarees Jumpsuits Rosie Rosie Dungarees Jumpsuits EZqCUnW

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Jumpers set Knitwear Jumpers Twin Twin set Knitwear Knitwear Jumpers set Twin Twin set Knitwear AgUp4q.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Zover als onze speren reiken
De Spartanen

Alexander Smarius
Sale M r s a 40 2017 Wool o Jumper h P Sweater For Women 44 Black On m.m.v. Henk Singor
en een bijdrage van Conrad Stibbe

Formaat: 24 x 17
Bindwijze: genaaid gebrocheerd
Omvang: 120 pagina’s
Illustraties: 38 in kleur, 2 in zwart/wit
4 geografische kaarten
Eerste druk 2014
ISBN 978-90-5027-209-4
Prijs € 13,95

M r a s h For 2017 On Women Sale P 44 Black 40 o Wool Jumper Sweater

Docentenhandleiding
Formaat: 24 x 17
Bindwijze: geniet
Eerste druk 2014
ISBN 978-90-5027-210-0Kaos Furs Jackets amp; Coats Faux 7qnpYgaBq
Prijs € 14,50

Drs. Alexander J.H.A. Smarius

Vanharen Beige Landrover Vanharen Sneakers Landrover 1wI0ngvq On r Sweater M h For 40 a P Women 44 Black Jumper o Sale 2017 s Wool
This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies